Tag worksheet

ซ่อนชีทไม่ให้ใครเห็น

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องซ่อนชีท ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ชีทนั้นเป็นชีทฐานข้อมูลที่่ไม่อยากให้ผู้ใช้เห็นหรือเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงชีทที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ ใน Excel มีการซ่อนชีทได้หลายรูปแบบ • อ่านต่อ…

เปลี่ยนสีแทปแสดงชื่อชีท

ถ้าในไฟล์ของเรามีจำนวนชีทมากๆ การใส่สีที่แทปชื่อชีทจะทำให้เราสามารถแบ่งประเภทของชีทได้ง่ายขึ้น เช่น แทปสีเขียวเป็นชีทเกี่ยวกับรายได้ หรือ แทปสีเหลืองแสดงเป็นชีทเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เป็นต้น • อ่านต่อ…