การ Copy และ Paste (วาง) ข้อมูล ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคำสั่งที่ใช้งานกันบ่อย ปกติเวลา Paste จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับข้อมูลที่ Copy มา ซึ่งนอกจากตัวอักษรที่ได้ ยังรวมไปถึงรูปแบบของเซลล์หรือข้อความ คำสั่ง Paste Special จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่า เราต้องการ Paste ข้อมูลในลักษณะไหน เช่น เอาเฉพาะค่า หรือเฉพาะรูปแเบบเซลล์ • อ่านต่อ…