Tag text

การแปลงตัวเลขเป็นคำอ่าน

ใน Excel มีฟังก์ชั่น BAHTTEXT ที่ช่วยในการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทย เช่น 15 แปลงเป็น “สิบห้าบาทถ้วน” นอกจากนี้ยังมี Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษได้อีกด้วย • อ่านต่อ…

รวมข้อความและตัวเลขจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว

ถ้าเรามีข้อมูลอยู่หลายเซลล์ โดยอาจเป็นข้อความ (Text) หรือตัวเลข เราสามารถใช้สูตรเพื่อรวมข้อความหรือตัวเลขเหล่านี้ไว้ด้วยกันในเซลล์ๆ เดียวได้ • อ่านต่อ…