ปกติถ้าพูดถึงการตกแต่งรูปภาพ หลายคนจะนึกถึง Photoshop แต่เนื่องจาก Photoshop เป็นโปรแกรมที่ขนาดใหญ่และราคาแพง ถ้าตกแต่งภาพพื้นฐาน อยากให้ลองใช้โปรแกรมที่มากับ Microsoft Office 2003 และ 2007 อย่างโปรแกรม Microsoft Office Picture Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก ทำให้รันได้เร็ว หน้าตา เมนู คล้ายกับโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้วลาในการเรียนรู้ที่มาก • อ่านต่อ…