โดยทั่วไป Excel ถือเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย แค่เปิดขึ้นมาก็สามารถใช้งานต่างๆ ได้เลย แต่เรายังสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของ Excel เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้เร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • อ่านต่อ…