ในการใช้สูตรคำนวณใน Excel ต้องมีการอ้างอิงถึงเซลล์ต่างๆ เช่น =D4-D5 ถ้าเป็นสูตรสั้นๆ ข้อมูลมีไม่มาก การอ้างอิงเซลล์แบบนี้จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าข้อมูลมีมาก เช่น การอ้างอิงถึงเซลล์ D1242 จะทำให้อ่านหรือแกะสูตรได้ยาก จึงมีการนำชื่อ (Name) มาตั้งให้เซลล์ เพื่อช่วยในการอ้างอิงได้ง่ายขึ้น นอกจากจะตั้งชื่อให้เซลล์ได้แล้ว ยังสามารถตั้งชื่อให้กับช่วงเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ต่างๆ ได้อีกด้วย • อ่านต่อ…