ใน Excel มีฟังก์ชั่น BAHTTEXT ที่ช่วยในการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทย เช่น 15 แปลงเป็น “สิบห้าบาทถ้วน” นอกจากนี้ยังมี Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษได้อีกด้วย • อ่านต่อ…