Tag macro

การเปิดไฟล์ Excel ที่มี Macro

Macro เป็นโค้ดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ Excel ทำหน้าที่บางอย่างตามที่เราต้องการแบบอัตโนมัติ Macro จึงคล้ายกับโปรแกรมเล็กๆ ที่ฝังตัวไว้ใน Excel • อ่านต่อ…

พิมพ์ Mail Merge ใน Excel

การสร้างเอกสาร Mail Merge หรือจดหมายเวียน โดยทั่วไปจะสร้างตัวจดหมายใน Word แล้วค่อยนำข้อมูลมาจากใน Excel หรือ Access แต่ในบางครั้ง ถ้าแบบฟอร์มของเราอยู่ใน Excel เราก็สามารถนำสูตร VLOOKUP และ Macro มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง Mail Merge ได้เช่นเดียวกัน • อ่านต่อ…