ในการพิมพ์รายงานจาก Excel หลายคนอาจเจอปัญหาว่าจะใส่โลโก้บริษัทลงไปบนหัวกระดาษได้อย่างไร วิธีที่ง่ายทำได้โดย การ Insert โลโก้เหล่านั้นมาไว้ด้านบนของตารางใน Excel (ใช้เมนู Insert > Picture > From file) แต่ถ้ารายงานของเรามีหลายหน้า บางคนอาจกำหนดให้แถวด้านบนแสดงในทุกหน้า (เมนู File > Page Setup > แทป Sheet กำหนด Rows to repeat at top) ถึงแม้วิธีดังกล่าวมาสามารถทำได้ แต่ก็ไม่ยืดหยุ่นมากนัก ใน Excel มีคุณสมบัติที่จะให้เราสามารถใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไปทั้งด้านบนและด้านล่างของกระดาษ สามารถกำหนดได้ง่ายๆ โดย • อ่านต่อ…