ถ้าเรามีตารางข้อมูลอยู่ใน Excel และต้องการนำไปแสดงใน PowerPoint ถ้า Copy ไป Paste ตรงๆ ตารางที่ได้จะเพี้ยนไป ไม่เหมือนที่เห็นใน Excel • อ่านต่อ…