Tag header

กำหนดให้หัวตารางแสดงซ้ำเมื่อขึ้นหน้าใหม่

ถ้าเราสร้างตารางใน Word เมื่อขึ้นหน้าใหม่ หัวของตารางจะไม่แสดงในหน้าถัดไป ดังนั้น เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูล เราควรกำหนดหัวตารางให้แสดงในทุกๆ หน้า • อ่านต่อ…