ปกติในการแปลงไฟล์เช่นจาก Word เป็น PDF หรือ PDF เป็น Word ต้องใช้โปรแกรมอย่าง Adobe Acrobat Professional หรือ ScanSoft OmniPage ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง Acrobat ใช้ทรัพยากรของเครื่องที่สูง แล้วก็หวังดีแอบอัพเดทตัวโปรแกรมให้อีก ถ้าเราแปลงไฟล์ไม่บ่อยมาก ก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใหญ่ๆ ให้หนักเครื่อง ลองมาใช้ของฟรี ซึ่งเป็นบริการผ่านเว็บอย่าง Zamzar กันดีกว่าครับ • อ่านต่อ…