ใน Word มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการจัดกับไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น การใส่ประโยคที่ใช้ประจำโดยอัตในมัติ การค้นหาและแทนที่ข้อความ การใส่วันที่ปัจจุบัน หรือให้ Word อัพเดทวันที่ปัจจุบันให้ การใส่ชื่อไฟล์ในเอกสาร รวมไปถึงการใส่ Footnote และหมายเลขพร้อมคำอธิบายประกอบรูปภาพในเอกสาร • อ่านต่อ…