ใน PowerPoint สามารถสร้างปุ่ม (Action Buttons) เพื่อช่วยในการนำเสนอ เช่น ขณะที่นำเสนอสไลด์เกี่ยวกับสินค้า ก็อาจกำหนดปุ่มให้คลิกไปยังสไลด์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้าได้ และเมื่อดูรายละเอียดเสร็จ ก็มีปุ่มให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์หลักอีกครั้งหนึ่ง • อ่านต่อ…