Category Microsoft PowerPoint

นำเสนอสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ต

PowerPoint 2010 มีฟีเจอร์ Broadcast Slide Show ที่ช่วยในการนำเสนอสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบถ่ายทอดสด ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ส่งลิงค์ไปให้ผู้รับเพื่อเปิดดูผ่าน Web Browser ซึ่งอีกฝ่ายจะเห็นสไลด์เหมือนกับที่เรากำลัง present อยู่ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Video Call ต่างๆ (Skype, MSN, Google Video) หรือแม้แต่การโทรศัพท์ประชุม เพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นสไลด์ที่นำเสนอพร้อมกัน • อ่านต่อ…

สร้างปุ่มนำทางใน PowerPoint

ใน PowerPoint สามารถสร้างปุ่ม (Action Buttons) เพื่อช่วยในการนำเสนอ เช่น ขณะที่นำเสนอสไลด์เกี่ยวกับสินค้า ก็อาจกำหนดปุ่มให้คลิกไปยังสไลด์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้าได้ และเมื่อดูรายละเอียดเสร็จ ก็มีปุ่มให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์หลักอีกครั้งหนึ่ง • อ่านต่อ…

ใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวให้กับสไลด์

การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ซึ่งใน PowerPoint สามารถสร้าง Effect ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนด Animation Schemes เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีผลกับทั้งสไลด์ หรือ Custom Animation เพื่อกำหนด Effect ให้กับวัตถุที่ต้องการ หรือ Slide Transition เป็นการกำหนด Effect เวลาเปลี่ยนสไลด์หน้าต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถกำหนดได้ง่ายและรวดเร็ว • อ่านต่อ…

การลิงค์ตารางข้อมูล Excel ไปยัง PowerPoint

ถ้าเรามีตารางข้อมูลอยู่ใน Excel และต้องการนำไปแสดงใน PowerPoint ถ้า Copy ไป Paste ตรงๆ ตารางที่ได้จะเพี้ยนไป ไม่เหมือนที่เห็นใน Excel • อ่านต่อ…