Category เคล็ดลับการใช้งาน

Paste Special ใน Excel และ Word

การ Copy และ Paste (วาง) ข้อมูล ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคำสั่งที่ใช้งานกันบ่อย ปกติเวลา Paste จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับข้อมูลที่ Copy มา ซึ่งนอกจากตัวอักษรที่ได้ ยังรวมไปถึงรูปแบบของเซลล์หรือข้อความ คำสั่ง Paste Special จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่า เราต้องการ Paste ข้อมูลในลักษณะไหน เช่น เอาเฉพาะค่า หรือเฉพาะรูปแเบบเซลล์ • อ่านต่อ…

ซ่อนชีทไม่ให้ใครเห็น

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องซ่อนชีท ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ชีทนั้นเป็นชีทฐานข้อมูลที่่ไม่อยากให้ผู้ใช้เห็นหรือเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงชีทที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ ใน Excel มีการซ่อนชีทได้หลายรูปแบบ • อ่านต่อ…