PowerPoint 2010 มีฟีเจอร์ Broadcast Slide Show ที่ช่วยในการนำเสนอสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบถ่ายทอดสด ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ส่งลิงค์ไปให้ผู้รับเพื่อเปิดดูผ่าน Web Browser ซึ่งอีกฝ่ายจะเห็นสไลด์เหมือนกับที่เรากำลัง present อยู่ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Video Call ต่างๆ (Skype, MSN, Google Video) หรือแม้แต่การโทรศัพท์ประชุม เพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นสไลด์ที่นำเสนอพร้อมกัน

 1. เปิดไฟล์ PowerPoint 2010 และเลือกเมนู File > Save & Send จากนั้นเลือก Broadcast Slide Show

  เมนูสำหรับกำหนด Broadcast Slide Show

 2. จะมีหน้าต่าง Broadcast Slide Show ขึ้นมา โดยจะต้องใช้ account Windows Live ID (Hotmail, Live) เพื่อ login จากนั้นกดปุ่ม Start Broadcast

  หน้าต่างกำหนด Broadcast Slide Show

 3. PowerPoint จะสร้างลิงค์ที่สำหรับดูสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเราสามารถ copy ลิงค์เพื่อส่งไป หรือจะส่งทางอีเมล์ก็ได้

  ลิงค์สำหรับส่ง Broadcast Slide Show

 4. เมื่ออีกฝั่งนำลิงค์ไปเปิดผ่าน Web Browser ก็จะเห็นสไลด์เป็นหน้าเดียวกับที่เครื่องของเรา

  ตัวอย่าง Broadcast Slide Show แสดงผ่าน Web Browser

 5. เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอ ให้กดปุ่ม End Broadcast