Office 2007 ได้ปรับรูปแบบการใช้งานจากใช้คำสั่งผ่านเมนูและไอคอนบน Toolbar ต่างๆ มาเป็นจัดกลุ่มเข้าไปใน Ribbon ซึ่งบางครั้งการเข้าถึงคำสั่งต่างๆ อาจจะต้องใช้เวลาคลิกหลายที ใน Office 2007 ก็สามารถนำคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ มาใส่ไว้เป็นปุ่มให้ใช้งานได้ง่าย

 1. คลิกที่ลูกศรบนแทป Toolbar ด้านบนตามรูป และเลือก More Commands

  การเข้าไปกำหนดปุ่มเพิ่มเติมใน Office 2007 (More Command)

 2. คลิกเลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการใช้ จากนั้นคลิกปุ่ม Add >>

  การเลือกคำสั่งสำหรับนำไปแสดงบน Toolbar

 3. สามารถจัดลำดับของปุ่มบน Toobar ได้ โดยคลิกเลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง

  การจัดลำดับปุ่มคำสั่งบน Toolbar

 4. สามารถเลือกปุ่มคำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม ถ้าคลิก Choose commands from จะมีกลุ่มคำสั่งต่างๆ ให้เลือก เช่น เลือกคำสั่งตามแทปที่อยู่ในโปรแกรม

  การเลือกกลุ่มคำสั่งต่างๆ ตามแทปที่อยู่ใน Office 2007

  การกำหนดปุ่มคำสั่ง Paste Value ใน Excel

  ดูเพิ่มเติม การใช้คำสั่ง Paste Special ใน Excel และ Word
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK

  ตัวอย่างปุ่มบน Toolbar ที่ได้

ดูเพิ่มเติมการสร้างและเปลี่ยนรูปปุ่มคำสั่งจาก Macro  Paste Special ใน Word