ใน Excel มีฟังก์ชั่น BAHTTEXT ที่ช่วยในการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทย เช่น 15 แปลงเป็น “สิบห้าบาทถ้วน” นอกจากนี้ยังมี Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทย

สามารถใช้ฟังก์ชั่น BAHTTEXT ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มีมากับ Excel แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านมีหน่วยเป็นบาท

=BAHTTEXT(ตัวเลข)
ตัวเลข เป็นตัวเลขที่เราต้องการให้แปลงเป็นคำอ่าน อาจเป็นเซลล์อ้างอิงก็ได้
=BAHTTEXT(200)    => สองร้อยบาทถ้วน
=BAHTTEXT(125.50) => หนึ่งร้อยบาทห้าสิบสตางค์
=BAHTTEXT(-100)   => ลบหนึ่งร้อยบาทถ้วน
=BAHTTEXT(A1)     => หนึ่งร้อยบาทถ้วน (อ้างอิงถึงค่าในเซลล์ A1=100)

แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ

ใน Excel ไม่มีฟังก์ชั่นที่แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษได้ ต้องนำ Add-in มาติดตั้งเพิ่มเติม

การติดตั้ง Add-in ใน Excel 2003 สามารถทำได้โดย เลือกเมนู Tools > Add-Ins จากนั้นกดปุ่ม Browse เพื่อไปยังโฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ money.xla จากนั้นเลือกไฟล์นี้ ในหน้าต่าง Add-Ins ให้คลิกเลือก Convert Number to Text

การติดตั้ง Add-in ใน Excel 2007 สามารถทำได้โดยเลือก Office Button > Excel Options > Add-Ins เลือก Manage Excel Add-ins กด Go จากนั้นให้ Browse เพื่อไปยังโฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ money.xlam จากนั้นเลือกไฟล์นี้ ในหน้าต่าง Add-Ins ให้คลิกเลือก Convert Number to Text

BahtOnly

ใช้แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ มีหน่วยเป็น Baht Only หรือ Satang

BahtOnly(ตัวเลข)
ตัวเลข เป็นตัวเลขที่เราต้องการให้แปลงเป็นคำอ่าน อาจเป็นเซลล์อ้างอิงก็ได้
BahtOnly(200)     => Two Hundred Baht Only
BahtOnly(100.50)  => One Hundred Baht and Fifty Satang

Money

ใช้แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ ตามหน่วย (สกุลเงิน) ที่กำหนด

Money(ตัวเลข, “หน่วยหลัก”, “หน่วยย่อย”)
ตัวเลข เป็นตัวเลขที่เราต้องการให้แปลงเป็นคำอ่าน อาจเป็นเซลล์อ้างอิงก็ได้
หน่วยย่อย ถ้าไม่มีให้ใส่ 0ตัวเลข
Money(200, “Dollar”, “Cent”)     => Two Hundred Dollars Only
Money(200, “Dollar”, 0)          => Two Hundred Dollars Only
Money(100.5, “Dollar”, “Cent”)   => One Hundred Dollars and Fifty Cents
ดัดแปลงมาจาก Add-In ของ อ.สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ โดยทั้ง 2 ฟังก์ชั่น ไม่สามารถใช้กับค่าลบได้