Macro เป็นโค้ดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ Excel ทำหน้าที่บางอย่างตามที่เราต้องการแบบอัตโนมัติ Macro จึงคล้ายกับโปรแกรมเล็กๆ ที่ฝังตัวไว้ใน Excel

เนื่องจาก Macro เป็นเหมือนการเรียกโปรแกรมเล็กๆ ให้ทำงานไฟล์ Macro อาจจะเป็นไวรัสที่อาจทำอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น ไม่ควรกำหนดให้ไฟล์ที่มี Macro รันอัตโนมัติ ให้กำหนดเป็นแบบ Medium เพื่อให้เราเลือกว่าจะรันหรือไม่รัน Macro เวลาเปิดไฟล์นั้นๆ (ไม่เช่นนั้น Macro จะรันอัตโนมัติตอนเปิดไฟล์)

Excel 2003

 1. เปิด Excel
 2. เลือกเมนู Tools > Macro > Security
 3. จะมีหน้าต่าง Security สำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยในการเปิดไฟล์ Macro ให้เลือกเป็น Medium ซึ่งเวลาเปิดไฟล์ จะมีหน้าต่างถามว่าเราจะรัน Macro ในไฟล์นี้หรือไม่

  หน้าต่างสำหรับกำหนด Security ในการเปิดไฟล์ Macro

 4. เมื่อเปิดไฟล์ Excel ที่มี Macro จะมีหน้าต่าง Security Warning ถามว่า จะให้รัน Macro ในไฟล์นี้หรือไม่ ถ้าจะรันให้กดปุ่ม Enable Macros

  หน้าต่าง Security Warning แสดงตอนเปิดไฟล์ที่มี Macro

Excel 2007

 1. เข้า Excel Options (เลือก ปุ่ม Button มุมซ้ายบนของโปรแกรม > Excel Options)
 2. เลือก Trust Center > Trust Center Settings

  หน้าต่าง Excel Options - Trust Center ใน Excel 2007

 3. จะมีหน้าต่าง Trust Center ขึ้นมา ให้เลือก Macro Settings และกำหนดค่าเป็น Disable all macros with notifications คือ ไม่ให้รัน Macro ทันที แต่ให้ขึ้นเตือนว่าไฟล์ที่เปิดมี Macro

  หน้าต่าง Trust Center - Macro Settings

 4. เมื่อเปิดไฟล์ที่มี Macro จะมี Security Warning แสดง ให้คลิกปุ่ม Options

  Security Warning เตือนเมื่อเปิดไฟล์ที่มี Macro ใน Excel 2007

 5. จะมีหน้าต่าง Security Alert ขึ้นมา ถามว่า จะให้รัน Macro ในไฟล์นี้หรือไม่ ถ้าจะรันให้กดปุ่ม Enable this content

  หน้าต่าง Security Options ใน Excel 2007