ถ้าเราสร้างตารางใน Word เมื่อขึ้นหน้าใหม่ หัวของตารางจะไม่แสดงในหน้าถัดไป ดังนั้น เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูล เราควรกำหนดหัวตารางให้แสดงในทุกๆ หน้า

แต่ไม่ใช่โดยการไป Insert (แทรก) แถวเข้าไปทุกๆ หน้านะครับ แบบนั้นต้องใช้เวลามาก และถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง แถวก็จะเลื่อนออกไป

ตัวอย่างตารางใน Word

ใน Word มีวิธีทำให้หัวตารางแสดงซ้ำในหน้าต่อๆ ไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าข้อมูลจะมากแค่ไหน สามารถทำได้โดย

  1. คลิกบนหัวตาราง
  2. คลิกเลือกแทป Table Tools > Layout
  3. เลือก Repeat Header Rows

เมื่อมีการกำหนดหัวตารางให้แสดงซ้ำเมื่อขึ้นหน้าใหม่

เมื่อมีการกำหนดให้หัวตารางแสดงซ้ำในทุกๆ หน้า Word จะเพิ่มหัวตารางให้อัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น แทรกหรือลบแถว Word จะปรับหัวตารางให้อัตโนมัติเช่นเดียวกัน

การกำหนด Repeat Header Rows ใน Word 2003

  1. คลิกบนหัวตาราง จากนั้นคลิกขวาเลือก Table Properties หรือเลือกเมนู Table > Table Properties
  2. จะมีหน้าต่าง Table Properties ขึ้นมา ให้เลือกแทป Row
  3. คลิกเลือก Options – Repeat as header row at the top of each page (ให้แถวนี้เป็นหัวตารางในทุกๆ หน้า)

หน้าต่าง Table Properties