ปกติในการแปลงไฟล์เช่นจาก Word เป็น PDF หรือ PDF เป็น Word ต้องใช้โปรแกรมอย่าง Adobe Acrobat Professional หรือ ScanSoft OmniPage ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง Acrobat ใช้ทรัพยากรของเครื่องที่สูง แล้วก็หวังดีแอบอัพเดทตัวโปรแกรมให้อีก ถ้าเราแปลงไฟล์ไม่บ่อยมาก ก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใหญ่ๆ ให้หนักเครื่อง ลองมาใช้ของฟรี ซึ่งเป็นบริการผ่านเว็บอย่าง Zamzar กันดีกว่าครับ

Zamzar เป็นบริการแปลงไฟล์ผ่านเว็บ โดยให้ใช้บริการได้ฟรี โดยรองรับไฟล์ได้สูงสุด 100 MB และแปลงไฟล์ได้ 5 ไฟล์พร้อมกัน และเก็บไฟล์ไว้ให้ดาว์นโหลดนาน 1 วัน (ถ้าต้องการให้รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ และใช้ระยะเวลาในการแปลงไฟล์ที่สั้นลง ต้องใช้แบบจ่ายเงิน)

เว็บไซต์ Zamzar.com

Zamzar สามารถแปลงไฟล์ Microsoft Office ต่างๆ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง รวมถึงไฟล์ Zip ประเภทต่างๆ เช่น

 • doc, docx แปลงเป็น doc, html, odt, pcx, pdf, png, ps, txt
 • pdf แปลงเป็น doc, html, odt, pcx,png, ps, rtf, txt
 • ppt, pptx (PowerPoint) แปลงเป็น ppt, html, odp, pcx, pdf, png, ps, swf
 • mp3 แปลงเป็น aac, ac3, flac, m4a, mp4, ogg, wav, wma
 • avi แปลงเป็น 3gp, aac, flv, iphone, mp3, mp4, mpg, ogg, wav, wmv

ดูรายละเอียดประเภทของไฟล์ที่รองรับทั้งหมดจากเว็บ Zamzar (Conversion Types)

สำหรับวิธีการแปลงไฟล์ โดยไปที่เว็บไซต์ Zamzar

 • Step 1 ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ เว็บจะแสดงชื่อไฟล์ที่เราเลือกไว้ด้านล่าง (Files to convert๗ โดยสามารถเลือก convert หลายๆ ไฟล์พร้อมกันได้ ถ้าไม่ต้องการไฟล์ไหนให้คลิก Remove File นั้นออก

  ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ Zamzar.com

 • Step 2 เลือกลิสต์รายการว่าจะให้แปลงเป็นไฟล์ประเภทอะไร
 • Step 3 ใส่อีเมล์
 • Step 4 กดปุ่ม Convert
ถ้ามีไฟล์หลายไฟล์ที่ต้องแปลง ให้อัพโหลดหรือเลือกไฟล์ 2 ไฟล์ขึ้นไป เนื่องจาก เวลาแปลงไฟล์เสร็จ เว็บจะส่งลิงค์มาให้โหลดเป็นไฟล์ .zip ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ที่ไม่ได้ zip (ถ้า convert ไฟล์เดียว เว็บจะไม่ zip ให้ ถ้าข้อมูลมีเยอะ ไฟล์จะมีขนาดใหญ่มาก)

เมื่อ Zamzar แปลงไฟล์เสร็จ (ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเว็บในขณะนั้น แต่ไม่นานมาก) จะมีอีเมล์แจ้งมา สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ได้ตามลิงค์ที่ได้มาในอีเมล์

อีเมล์แจ้งลิงค์สำหรับดาว์นโหลดไฟล์ที่แปลงเสร็จจาก Zamzar.com