ปกติถ้าพูดถึงการตกแต่งรูปภาพ หลายคนจะนึกถึง Photoshop แต่เนื่องจาก Photoshop เป็นโปรแกรมที่ขนาดใหญ่และราคาแพง ถ้าตกแต่งภาพพื้นฐาน อยากให้ลองใช้โปรแกรมที่มากับ Microsoft Office 2003 และ 2007 อย่างโปรแกรม Microsoft Office Picture Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก ทำให้รันได้เร็ว หน้าตา เมนู คล้ายกับโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้วลาในการเรียนรู้ที่มาก

ที่นำเสนอโปรแกรมนี้ เพราะอยากให้เลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถ้าเป็นการตกแต่งรูปภาพแบบพื้นฐาน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมใหญ่ๆ อย่าง Photoshop แต่ไม่ได้หมายความว่า Photoshop ไม่ดีนะครับ แต่ฟีเจอร์ของ Photoshop มันมีมากกว่าการตกแต่งรูปภาพพื้นฐานทั่วไป ถ้านำ Photoshop มาปรับรูปภาพพื้นฐาน ก็เหมือนการขี่ช้างจับตั๊กแตนครับ (โปรแกรมราคาแพง ขนาดใหญ่ เปลืองพื้นที่เครื่อง รันช้า ฯลฯ)

เริ่มต้นใช้งาน

 1. เปิดโฟล์เดอร์ (Windows Explorer ธรรมดา) เลือกรูปที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Open With > Microsoft Office  Picture Manager
 2. โปรแกรม Microsoft Office Picture Manager (ดูวิธีเลือกรูปจากโฟล์เดอร์อื่นๆ)

  หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office Picture Manager

 3. ถ้าต้องการปรับทิศทางของรูป เช่น รูปอยู่กลับหัว ให้คลิกปุ่ม Rotate (หมายเลข 1)
 4. คลิกปุ่ม Edit Pictures (หมายเลข 2) เพื่อปรับรูปภาพ
 5. จะมี Task Pane ขึ้นมาด้านซ้ายของโปรแกรม สามารถเลือกคำสั่งต่างๆ ในการปรับรูปได้ตามความต้องการ

  Task Pane ด้านขวาสำหรับปรับรูป

 6. ถ้าต้องการใช้คำสั่งปรับรูปอื่นๆ ให้คลิกด้านบนของ Task Pane จะมีกลุ่มคำสั่งให้เลือก หรือกดปุ่ม Back to Edit Pictures

  การเลือกคำสั่งอื่นๆ ในการปรับรูปภาพ

คำสั่งในการปรับรูปภาพ

 • Brightness and Contrast ใช้สำหรับปรับความสว่างของรูป (ค่าเริ่มต้นของรูปคือ 0 ทั้งหมด)
 • Color ใช้ปรับโทนสีของรูป (ค่าเริ่มต้นของรูปคือ 0 ทั้งหมด)

  การปรับโทนสีของรูป

 • Corp ใช้ตัดรูปภาพ เพื่อที่จะนำบางส่วนของรูปไปใช้

  การตัด (Crop) รูป

 • Rotate and Flip เป็นการหมุนปรับมุมของรูป
 • Red Eye Removal เป็นการปรับภาพของคนที่ตาเป็นสีแดง (เกิดตอนถ่ายรูป)
 • Resize เป็นการปรับความกว้างและความยาวของรูป
 • Compress Pictures เป็นการปรับลดความละเอียดของภาพ โดยภาพที่ได้จะมีขนาดเล็กลง โดยที่ความกว้างและความยาวของรูปยังเท่าเดิม

บันทึก (Save) หรือ Export

 • Save โดยการกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกรูปที่ปรับไปแล้ว เป็นการบันทึกทับรูปเดิม
 • Export เลือกเมนู Export จาก Task Pane ด้านซ้าย โดยสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ รวมถึงเปลี่ยนประเภทของไฟล์ได้ เช่น จากไฟล์นามสกุล BMP ซึ่งมีขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็น JPEG จะได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า

  การบันทึก (Save) หรือ Export รูป

ถ้าเผลอปิด Task Pane ไป ให้คลิกปุ่ม Edit Pictures หรือเลือกเมนู Picture ก็ได้

การเลือกรูปจากไฟล์เดอร์อื่นๆ

ตามวิธีข้างต้น เป็นวิธีที่เปิดเลือกรูปจากโฟล์เดอร์ (Windows Explorer) แล้วเปิดโปรแกรม ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ถ้าต้องการเลือกรูปจากโฟล์เดอร์อื่นๆ สามารถทำได้โดย

 1. คลิกปุ่ม Shortcuts
 2. โปรแกรมจะเอารูปจาก My Pictures หรือ Pictures (ใน Windows Vista) มา ถ้าต้องการเพิ่มเติมโฟล์เดอร์รูปอื่นๆ ให้คลิกปุ่ม Add Pictures Shortcuts

  การเลือกรูปจากโฟล์เดอร์อื่น

วิธีการปรับรูปภาพพร้อมกันครั้งละหลายๆ รูป

 1. คลิกปุ่ม Thumbnail View
 2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ เพื่อเลือกรูปอื่นเพิ่ม
 3. ใช้คำสั่ง Edit Pictures เพื่อปรับรูปตามต้องการ

  การปรับรูปพร้อมกันทีละหลายๆ รูป