ใน PowerPoint สามารถสร้างปุ่ม (Action Buttons) เพื่อช่วยในการนำเสนอ เช่น ขณะที่นำเสนอสไลด์เกี่ยวกับสินค้า ก็อาจกำหนดปุ่มให้คลิกไปยังสไลด์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้าได้ และเมื่อดูรายละเอียดเสร็จ ก็มีปุ่มให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์หลักอีกครั้งหนึ่ง

 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ
 2. เลือกเมนู Slide Show > Action Buttons
 3. จะมีปุ่มต่างๆ ให้เลือก ให้เลือกปุ่มที่ต้องการ

  การกำหนดปุ่มนำทางใน PowerPoint

 4. นำเมาส์ไปคลิกบริเวณตำแหน่งทีต้องการ
 5. จะมีหน้าต่าง Action Settings ขึ้นมา ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ เช่น จะให้ไปยังสไลด์หัวข้อนี้ ก็เลือกเป็น Hyperlink to Slide… แล้วคลิกเลือกชื่อสไลด์ที่ต้องการจากลิสต์ที่แสดง

  การกำหนดสไลด์ที่ต้องการให้แสดงเมื่อกดปุ่ม

 6. ถ้าต้องการย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนที่จะคลิกมายังสไลด์นี้ ให้เลือกปุ่ม Return

  การกำหนดปุ่ม Return เพื่อให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้านี้

 7. ถ้าต้องการแก้ไข Action ที่สร้างไว้ ให้เลือกปุ่มที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนู Slide Show > Action Settings