การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ซึ่งใน PowerPoint สามารถสร้าง Effect ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนด Animation Schemes เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีผลกับทั้งสไลด์ หรือ Custom Animation เพื่อกำหนด Effect ให้กับวัตถุที่ต้องการ หรือ Slide Transition เป็นการกำหนด Effect เวลาเปลี่ยนสไลด์หน้าต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถกำหนดได้ง่ายและรวดเร็ว

ถึงแม้เราจะสามารถสร้าง Effect ภาพเคลื่อนไหวหรือ Animation ได้หลากหลายใน PowerPoint แต่ควรใช้ Animation เท่าที่จำเป็น เพราะถ้ามีภาพเคลื่อนไหวหรือมากเกินไป จะเป็นการดึงดูดความสนใจของเนื้อหาในการนำเสนอ และควรเลือกใช้ Animation ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานนำเสนอ ถ้าเป็นงานนำเสนอที่มีรูปแบบทางการ ก็ไม่ควรใช้รูปแบบ Animation ที่ตื่นเต้น หวือหวา ส่วนการใช้เสียงประกอบควรใช้เท่าที่จำเป็น เพราะอาจจะสร้างความรำคาญเวลานำเสนอข้อมูลได้

Animation Schemes

Animation Schemes เป็นรูปแบบของ Effect ในสไลด์ที่ PowerPoint เตรียมไว้ให้ โดยจะมีผลทั้งกับสไลด์ทั้งแผ่น โดยจะเป็นการกำหนดให้วัตถุต่างๆ ในสไลด์ เช่น กล่องตัวหนังสือ หรือรูปภาพ แสดงออกมาแบบไหน เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

 1. เลือกเมนู Slide Show > Animation Schemes
 2. จะมี Task Pane ขึ้นมาด้านขวาของ PowerPoint

  Task Pane (ด้านขวา) สำหรับกำหนด Animation Schemes

 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ ถ้าคลิก Auto Preview PowerPoint จะแสดงตัวอย่าง Animation นั้นๆ เลย
   โดยรูปแบบของ Animation แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

  • Subtle จะเป็น Animation ที่ค่อยๆ ปรากฎออกมา
  • Moderate ภาพเคลื่อนไหวจะมีความเร็วปานกลาง ไม่ช้าเกินไป
  • Exciting จะเป็น Animation ที่เร็ว เน้นความตื่นเต้น
  • ถ้าต้องการให้มีผลกับทุกสไลด์ ให้กดปุ่ม Apply to All Slides

Custom Animation

หัวข้อที่ผ่านมา Animation Schemes เป็นการกำหนด Animation ที่มีผลกับทุกๆ ส่วน (ตัวหนังสือ รูปภาพ) ในสไลด์ แต่ Custom Animation จะเป็นการกำหนด Animation ให้กับส่วนที่เราต้องการ เช่น ต้องการให้รูปลูกศรค่อยๆ เลื่อนออกมาจากด้านซ้ายของสไลด์ หรือให้รูปภาพค่อยๆ แสดงออกมา เป็นต้น

 1. เลือกเมนู Slide Show > Custom Animation
 2. จะมี Task Pane – Custom Animation ขึ้นมาด้านขวาของ PowerPoint
 3. คลิกเลือกส่วนที่จะกำหนด Animation เช่น กล่องข้อความ หรือ รูปภาพ เป็นต้น

  Task Pane (ด้านขวา) สำหรับกำหนด Custom Animation (การเคลื่อนไหว) ให้กับวัตถุต่างๆ

 4. คลิกปุ่ม Add Effect จะมีรูปแบบให้เลือก ดังนี้
  • Entrance เป็นการทำให้วัตถุปรากฎออกมา (ตอนที่เริ่มแสดงสไลด์จะยังไม่มีวัตถุนี้)
  • Exit จะเป็น Effect ที่ทำให้วัตถุนี้หายไปจากสไลด์
  • Emphasis เมื่อเลือก เวลาแสดงสไลด์ จะมีวัถตุนี้แสดงอยู่ เพียงแต่จะเป็นการเน้น เช่น ขยายขนาดให้วัถตุให้ใหญ่ขึ้น
  • Motion Paths เป็นรูปแบบของ Effect ที่เรากำหนดได้ว่าจะให้เคลื่อนไปตามเส้นทางที่เรากำหนดเอง
 5. เมื่อเลือก Effect ที่ต้องการแล้ว สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงได้

  การกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเอง

  • Start จะกำหนดว่าจะให้แสดงวัตถุนี้เมื่อไหร่ เช่น On Click (เมื่อคลิกเมาส์), With Previous (พร้อมกับวัตถุก่อนหน้านั้น) หรือ After Previous (ภายหลังเมื่อวัตถุก่อนหน้านี้แสดงเสร็จ)
  • Property เป็นรูปแบบการแสดงขึ้นอยู่กับลักษณะของ Effect นั้นๆ
  • Speed เป็นความเร็วในการแสดง Effect นั้นๆ
 6. เราสามารถ Add Effect เป็นแบบ Motion Path คือ กำหนดให้วัตถุเคลื่อนไปตามทิศที่ต้องการ โดยสามารถเลือกทิศที่ต้องการ หรือเลือกเป็น Draw Custom Path คือ ลากเส้นแนวการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง

  หน้าต่าง Custom Animation สำหรับกำหนดค่าต่างๆ

 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Effect ให้คลิกที่ Effect นั้นๆ (จะเห็นว่าจะมีชื่อวัตถุที่เลือกแสดงอยู่ด้วย) จากนั้นคลิกปุ่ม Change
 8. ในการกำหนด Animation เราสามารถกำหนดหลายรูปแบบผสมกัน โดยคลิกเลืกวัตถุที่ต้องการในสไลด์ จากนั้น กดปุ่ม Add Effect อื่นๆ ที่ต้องการ เช่น เวลาแสดงสไลด์ยังไม่มีวัตถุนี้ จากนั้นต้องการให้รูปภาพปรากฎออกมา (Entrance) และเมื่อแสดงเสร็จแล้ว ให้วัตถุนี้หายไป (Exit)
 9. โดย Effect ต่างๆ จะแสดงตามลำดับที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการเปลี่ยนลำดับ สามารถคลิกเลือกที่ Effect แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หรือกดปุ่มลูกศร Re-Order เพื่อเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

  ลิสต์รายการ Custom Animation ที่กำหนดขึ้น

Slide Transition

Slide Transition เป็นการกำหนด Effect ให้เวลาที่มีการเปลี่ยนสไลด์ใหม่ ใน PowerPoint ถ้าไม่ได้กำหนด Slide Transition เวลาเปลี่ยนสไลด์ ก็จะเป็นการตัดขึ้นสไลด์ใหม่ทันที ทำให้บางครั้งการนำเสนออาจจะดูแข็งไป เราสามารถกำหนด Slide Transition ให้เพื่อให้เวลาเปลี่ยนหน้าสไลด์จะมีเอ็ฟเฟ็คส์ เช่น สไลด์ค่อยๆ จางลง หรือสไลด์เลื่อนออกไปทางด้านซ้าย

 1. เลือกเมนู Slide Show > Slide Transition
 2. จะมี Task Pane – Slide Transition ขึ้นมาด้านขวาของ PowerPoint

  หน้าต่างสำหรับกำหนด Transition เมื่อเปลี่ยนสไลด์

 3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ ถ้าคลิก Auto Preview PowerPoint จะแสดงตัวอย่างให้เห็นเลย
 4. Moditfy Transition ในช่อง Speed สามารถกำหนดระดับความเร็วในการแสดงเอ็ฟเฟ็คส์ได้ และช่อง Sound สามารถกำหนดเสียงประกอบการเปลี่ยนสไลด์ได้
 5. Advance Slide เป็นการกำหนดว่าจะให้สไลด์นั้นแสดงเอ็ฟเฟ็คส์เมื่อไหร่ ปกติจะเป็นเมื่อใช้เมาส์คลิก (On mouse clicke) อาจกำหนดให้แสดงทันทีเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด (Automatically after) ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการบังคับให้ PowerPoint แสดงสไลด์นี้โดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดตามเวลาที่กำหนด
 6. ถ้าต้องการให้มีผลกับทุกสไลด์ ให้กดปุ่ม Apply to All Slides