นำเสนอสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ต

PowerPoint 2010 มีฟีเจอร์ Broadcast Slide Show ที่ช่วยในการนำเสนอสไลด์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบถ่ายทอดสด ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่ส่งลิงค์ไปให้ผู้รับเพื่อเปิดดูผ่าน Web Browser ซึ่งอีกฝ่ายจะเห็นสไลด์เหมือนกับที่เรากำลัง present อยู่ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Video Call ต่างๆ (Skype, MSN, Google Video) หรือแม้แต่การโทรศัพท์ประชุม เพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นสไลด์ที่นำเสนอพร้อมกัน • อ่านต่อ…

Paste Special ใน Excel และ Word

การ Copy และ Paste (วาง) ข้อมูล ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคำสั่งที่ใช้งานกันบ่อย ปกติเวลา Paste จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับข้อมูลที่ Copy มา ซึ่งนอกจากตัวอักษรที่ได้ ยังรวมไปถึงรูปแบบของเซลล์หรือข้อความ คำสั่ง Paste Special จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่า เราต้องการ Paste ข้อมูลในลักษณะไหน เช่น เอาเฉพาะค่า หรือเฉพาะรูปแเบบเซลล์ • อ่านต่อ…

สร้างปุ่มนำทางใน PowerPoint

ใน PowerPoint สามารถสร้างปุ่ม (Action Buttons) เพื่อช่วยในการนำเสนอ เช่น ขณะที่นำเสนอสไลด์เกี่ยวกับสินค้า ก็อาจกำหนดปุ่มให้คลิกไปยังสไลด์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้าได้ และเมื่อดูรายละเอียดเสร็จ ก็มีปุ่มให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์หลักอีกครั้งหนึ่ง • อ่านต่อ…

ใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวให้กับสไลด์

การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ซึ่งใน PowerPoint สามารถสร้าง Effect ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนด Animation Schemes เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีผลกับทั้งสไลด์ หรือ Custom Animation เพื่อกำหนด Effect ให้กับวัตถุที่ต้องการ หรือ Slide Transition เป็นการกำหนด Effect เวลาเปลี่ยนสไลด์หน้าต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถกำหนดได้ง่ายและรวดเร็ว • อ่านต่อ…

เพิ่มปุ่มคำสั่งต่างๆ บน Toolbar ใน Office 2007

Office 2007 ได้ปรับรูปแบบการใช้งานจากใช้คำสั่งผ่านเมนูและไอคอนบน Toolbar ต่างๆ มาเป็นจัดกลุ่มเข้าไปใน Ribbon ซึ่งบางครั้งการเข้าถึงคำสั่งต่างๆ อาจจะต้องใช้เวลาคลิกหลายที ใน Office 2007 ก็สามารถนำคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ มาใส่ไว้เป็นปุ่มให้ใช้งานได้ง่าย • อ่านต่อ…

การเปิดไฟล์ Excel ที่มี Macro

Macro เป็นโค้ดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ Excel ทำหน้าที่บางอย่างตามที่เราต้องการแบบอัตโนมัติ Macro จึงคล้ายกับโปรแกรมเล็กๆ ที่ฝังตัวไว้ใน Excel • อ่านต่อ…

พิมพ์ Mail Merge ใน Excel

การสร้างเอกสาร Mail Merge หรือจดหมายเวียน โดยทั่วไปจะสร้างตัวจดหมายใน Word แล้วค่อยนำข้อมูลมาจากใน Excel หรือ Access แต่ในบางครั้ง ถ้าแบบฟอร์มของเราอยู่ใน Excel เราก็สามารถนำสูตร VLOOKUP และ Macro มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง Mail Merge ได้เช่นเดียวกัน • อ่านต่อ…

ตารางข้อมูลมาตรฐาน

Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ตารางในการคำนวณ ในการบันทึกข้อมูลลงไป ถ้าข้อมูลมีไม่มาก จะสร้างไฟล์แบบไหนก็ได้ แต่ถ้าข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างของไฟล์จะมีความสำคัญมาก เพราะข้อมูลที่มีไว้จะต้องถูกนำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียกดูข้อมูล หรือการสรุปผลข้อมูล ถ้ามีการจัดการข้อมูลที่ไม่ดี ตอนเรียกใช้ข้อมูลจะต้องใช้เวลาที่มากอย่างไม่น่าเชื่อ • อ่านต่อ…

แปลงไฟล์ประเภทต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ Zamzar.com

ปกติในการแปลงไฟล์เช่นจาก Word เป็น PDF หรือ PDF เป็น Word ต้องใช้โปรแกรมอย่าง Adobe Acrobat Professional หรือ ScanSoft OmniPage ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง Acrobat ใช้ทรัพยากรของเครื่องที่สูง แล้วก็หวังดีแอบอัพเดทตัวโปรแกรมให้อีก ถ้าเราแปลงไฟล์ไม่บ่อยมาก ก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใหญ่ๆ ให้หนักเครื่อง ลองมาใช้ของฟรี ซึ่งเป็นบริการผ่านเว็บอย่าง Zamzar กันดีกว่าครับ • อ่านต่อ…

รูปแบบการอ้างอิงเซลล์ใน Excel

ใน Excel รูปแบบการอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่น A1, $A$1, $A1 หรือ A$! ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเซลล์ที่ต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการเขียนสูตรคำนวณหรืออ้างอิงข้อมูลว่าต้องการให้เซลล์อ้าง อิงในสูตรนั้นอยู่คงที่ หรือเปลี่ยนตำแหน่งไป ถ้าเราเลือกรูปแบบการอ้างอิงได้เหมาะสมแล้ว จะทำให้การเขียนหรือแก้ไขสูตรต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถเขียนสูตรแค่ครั้งเดียวแล้วคัดลอกไปใช้ในเซลล์อื่นๆ ได้ทั้งตาราง • อ่านต่อ…